Heraldický registr – píšeme, tvoříme a uchováváme vaši jedinečnost

Mít svůj vlastní osobní znak či „erb“ nemusí být výsadou pouze potomků někdejších urozených šlechtických rodů. Erb, přesněji osobní nebo rodinný znak, si dnes může nechat zhotovit každý občan České republiky.

Zaměření projektu

Přestože heraldiku řadíme ke starším naučným oborům, která se řídí přísnými, ale výmluvnými pravidly, stále více se ukazuje, že i po tolika staletích je oborem nestárnoucím a flexibilním. V současnosti se v České republice uplatňuje především v rovině státní, krajské a komunální (měst a obcí), méně pak církevní či občanské (osobní). Aby ale svět znaků skutečně „žil“, nesmí zůstávat jen součástí archivů nebo odborné literatury, ale musí být veřejně prezentovány.  A kde jinde v současné době ukázat váš jedinečný symbol tak, aby se dostal do podvědomí co nejširší veřejnosti, než prostřednictvím internetu, největšího informačního fenoménu současné doby.

Napsali o nás:

Návrh osobního znaku, článek ForMen
Návrh osobního znaku, článek ForMen

Přečtěte si článek nejen o vyhotovení osobního znaku očima pana Krčmáře, redaktora lifestylového časopisu ForMen, který vyšel v jeho lednovém vydání na str. 32 – 35. Článek online i přímo zde.

Zaregistrujte, prezentujte, využívejte svůj znak

Působivý svět osobních občanských znaků se nyní snažíme přenést, prostřednictvím projektu Heraldický registr, do digitální podoby. Díky tomu budete moci svůj znak aktivně užívat a to jak v rovině osobní, tak i v rámci zaměstnání. Tato osobní insignie, jakým občanský znak dozajista je, vás bude nejen výborně zastupovat, ale vyjádří vaši podstatu. Podrobné informace o tomto projektu si můžete přečíst přímo na našich stránkách v sekci: O Heraldickém registru.

Uložit

Uložit