Rick Edward Kasparek

osobní znak

Znak:
V červeném, zlatě volně lemovaném štítě pod zlatou osmihrotou hvězdou stříbrný dvouocasý lev se zlatou zbrojí a ocasními střapci, držící tři (1, 1, 1) zlaté, držadly propojené, stříbrně zdobené, položené a odkloněné klíče. Na štítě kbelíková přilba se zlato-červenou točenicí a červeno-zlatými přikrývadly.

Klenot:
Stříbrný gryf se zlatou zbrojí, křídly, ocasním střapcem a červeným jazykem, držící zlatou růži se stříbrným semeníkem a zelenými kališními lístky na trnitém stonku přirozené barvy se šesti (3, 3) odvrácenými a odkloněnými zelenými listy.

Motto:
Pod štítem stříbrná stuha s červenou podšívkou a černým heslem HONORIS CAUSA.

Odznak:
Stříbrný dvouocasý gryf se zlatou zbrojí, křídly a ocasními střapci, držící zlatou osmihrotou hvězdu.

Výklad (úplného) znaku:
Dvouocasý lev
odkazuje na českého lva (poprvé heraldicky užitého ve 13. století na Moravě) a symbolizuje český původ pana Ricka Edwarda Kaspareka z Moravy. Tři zlaté klíče jsou odkazem na jeho tři dcery. Osmihrotá šternberská hvězda byla převzata ze znaku města Zlína, ze kterého pochází předci pana Kaspareka (tj. Kašpárka) a je odkazem na (zdrobnělé) příjmení ze jména Kašpar, jednoho z Tří králů, kteří navštívili Ježíše Krista v městě Betlémě (viz též Betlémská hvězda). Klenot gryfa držícího růži vzdává hold matce nositele znaku a odkazuje na druhou větev rodiny (klenot rodiny Fagan). Odznak gryfa symbolizuje víru, odkazuje na sílu a ostražitost, jeho dva ocasy na českého lva (původ). Osmihrotá hvězda (ze znaku Zlína, města předků) odkazuje na nebe a pátrání po nedosažitelné hvězdě.

Rick Edward Kasparek – osobní znak


The heraldic arms of Rick Edward Kasparek

Arms: Sanguine, a Lion rampant, double queued Argent, armed and tufted Or holding in its paws by the bows three keys fesswise bows interlaced wards to dexter facing downwards Or and in chief a mullet of eight points Or all within a tressure Or.
Crest: A griffin segreant, Argent armed, winged and tufted Or supporting in its talons an heraldic rose Or slipped and leaved proper.
Motto: Honoris Causa
Badge: A Griffin segreant double queued Sanguine; armed, langued, beaked, nimbed (or haloed) and the leonine parts Or, grasping a Mullet of 8 points Or.

Design rationale:
Bruncvik’s two-tailed lion, first used in 13th century Moravia, represents Gerald Edward Kasparek’s Czech ancestry. The three keys allude to the three children of Gerald Edward Kasparek. The 8 point star is called the Sternberk star from the coat of arms of the Kasparek’s ancestral town of Zlin. The lion standing beneath the star is an allusion to the legend of Kaspar who was one of the three magi who visited Christ in Bethlehem. In the crest, the griffin is holding an heraldic rose, and alludes to the Fagan side of the family. A griffin is used in the crest of a well-known Fagan’s arms.