Pavla Tumpachová

osobní znak

Blason osobního znaku:
Ve stříbrném štítě červená hlava a kůl s postaveným zlatým mečem. Na horním okraji štítu modrá stuha s uzlem a mašlí. Pod štítem modrá páska s červenou podšívkou a zlatým heslem CESTA JE CÍL.

Výklad znaku:
Heroldské (tj. geometrické) figury tzv. hlavy (tj. horní části šítu) a kůlu (svislého pruhu) společně připomínají monogram „T“ podle rodného příjmení Tumpachová. Obecná (tj. všeobecně známá) figura meče (v hlavě a kůlu štítu) je atributem (stětí apoštola národů) sv. Pavla čili patrona jejího jména. Tinktury respektují naše státní barvy čili bílou a červenou i modrou (dle znaků Čech a Moravy). Heslo vyjadřuje zálibu v cestování, ale především je životním mottem.

Znak Kate Middleton

Modrá mašle na štítě je heraldickým atributem svobodné slečny, viz též mariánská modrá barva coby součást svatebních šatů nevěsty, neboť u dámského znaku není nutné či zcela vhodné použití přilby, určující primárně mužské (rodové) znaky, protože ženy plátovou zbroj nenosily a používaly většinou jenom samotného štítu znaku. V západní Evropě i specifického tzv. routového neboli kosočtvercového, případně oválného tvaru, viz například slečna Kate Middleton před svým sňatkem.

 

Osobní heraldický znak Pavla Tumpachová.
Pavla Tumpachová – osobní znak