Mgr. Milan Hrabinec

osobní znak

Blason znaku:
V modrém štítě vyrůstá ze zeleného návrší zlatý listnatý strom (habr). Na štítě kolčí přilba se zlato-modrou točenicí a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři modrá pštrosí pera se vztyčenými zlatými hráběmi. Pod štítem modrá páska se zlatou podšívkou a heslem KONTINUITA • ŘÁD • VYTRVALOST.

Výklad znaku:
Heraldické tinktury, zlatá čili žlutá a především modrá, patří k oblíbeným barvám nositele znaku a zlatá je též společná pro tři historické městské znaky, jeho rodiště na Vysočině (Nově Město na Moravě) a současného bydliště (Třebechovice pod Orebem), ale i původu předků na Valašsku (Brumov). Heroldská čili geometrická figura zeleného návrší jasně symbolizuje typickou kopcovitou krajinu Valašska i Vysočiny. Obecná čili všeobecně známá figura listnatého stromu (habru) je pak narážkou na možný původ příjmení od staroslovanského slova „hrab“ označujícího listnatý strom (viz též habr). Jedná se tak o heraldické tzv. mluvící znamení, tedy pomocí konkrétního symbolu vyjádřené pojmenování, ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ čili „jméno znamení“. Hrábě na třech perech (chocholu), jako přilbový klenot, tuto skutečnost podtrhují, coby další možné symbolické vyjádření příjmení Hrabinec. A heslo pod štítem je (s tím vším související) životní motto.

Mgr. Milan Hrabinec – osobní znak