Pavel Faltys

rodinný znak

Blason znaku:
Zlato-stříbrně červenou sníženou zúženou krokví dělený štít, nahoře plástvovaný, dole kvádrovaný se dvěma černými kruhovými okny vedle sebe. Na štítě kolčí přilba se zlato-červeno-stříbrno-červeno-zlato-červenou točenicí, červeno-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pět (2, 3) vějířovitě vyrůstajících zlatých makovic. Pod štítem červená páska se zlatou podšívkou a stříbrným heslem MEA DOMUS MEA ARX.

Výklad znaku:
Heraldické tinktury (stříbrná a červená) odkazují nejen na znak Čech a staré zemské barvy (čili bílo-červenou bikolóru), ale hlavně zdivo (dolní kvádrové pole štítu) i střechu (krokev) vybudovaného domu. Zlatá plástev (horní plástvové pole štítu) jasně symbolizuje včelařství (med) a také výrobu voskových tzv. mezistěn do úlů (ke stavbě včelích plástů, tvořených šestiúhelníkovými buňkami).
Přilbový klenot pěti makovic pak zastupuje celou rodinu (otce a matku i tři dcery). Vše podtrhuje známé latinské motto pod štítem, ve významu „můj dům, můj hrad“.

Pavel Faltys – rodinný znak