Kamil Sýkora

osobní znak

Blason znaku:
Ve stříbrno-černo-červeno-stříbrně čtvrceném štítě sýkora přirozených barev, provázená v černém poli šikmo vztyčeným zlatým lipovým listem. Na štítě kolčí přilba se stříbrno-červeno-zlato-červeno-stříbrno-červenou točenicí, červeno-stříbrnými a červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem je polovina českého lva držícího červenou růži se zlatým semeníkem. Pod štítem stříbrná páska s červenou podšívkou a černým heslem CUM CECIDI SURGO.

Výklad znaku:
Heroldské čili geometrické čtvrcení štítu vychází jak ze znaku a vlajky rodné Plzně, tak i rodového erbu Hohenzollernů na průčelí zámku, jehož je majitelem.
Hlavní obecná čili všeobecně známá figura sýkory představuje tzv. heraldické mluvící znamení (ve smyslu latinské sentence „nomen omen“ neboli „jméno znamení“), jasně symbolizující příjmení. Průvodní obecná figura lipového listu je národním odznakem (viz na vlajce prezidenta republiky, výložkách našich uniforem, označení institucí atd. apod.). Přilbový klenot horní poloviny českého lva výše uvedené skutečnosti vlastenecky zdůrazňuje a růže je oblíbeným motivem, připomínajícím též sousední jižní Čechy. Latinské heslo v překladu „kdykoliv upadnu, vstávám“ pak vše podtrhuje.

Kamil Sýkora – osobní znak