Michal Hutta

osobní znak

Blason osobního znaku:
V modrém štítě stříbrný obrácený pentagram (muří noha) se zlatou Davidovou hvězdou uprostřed. Na štítě kolčí přilba se zlato-modrou točenicí a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je červený tlapatý (templářský) kříž. Pod štítem modrá páska se zlatou podšívkou a stříbrným heslem VOLENTI NIHIL IMPOSSIBILE.

Výklad znaku:
Heraldické tinktury, zlatá i stříbrná a modrá
, patří k oblíbeným barvám nositele znaku. Stejně tak i všechny tři obecné čili všeobecně známé znakové figury, typické pro tzv. Abrahámovská náboženství Knihy (tj. Židovství, Křesťanství, Islám), včetně pohanských aj. kultur v rámci archetypální spirituality i esoteriky. Uprostřed štítu hvězda starozákonního židovského krále Davida, z jehož rodu je odvozován i biblický novozákonní rodopis Ježíše Krista. Viz proto vše převyšující přilbový klenot templářského kříže, dle symboliky tohoto křesťanského rytířského řádu Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. S čímž koresponduje i pentagram neboli pohanské magické znamení, objevující se i v symbolice Islámu ve spojitosti se jménem proroka Mohameda, ale i antikrista v podobě tzv. Bafometa (tj. obráceného pentagramu) atd. Latinské heslo pod štítem ve významu „pro toho, kdo chce, není nic nemožné“ pak všechny tyto výše uvedené skutečnosti jasně a výmluvně podtrhuje.

Osobní občanský heraldický znak Dr. Michal Hutta
Michal Hutta – osobní znak