Stanislav Kasl

osobní znak

Blason osobního znaku:
Dělený štít, v horním zeleném poli tři vyrůstající odkloněné obilné klasy, v dolním červeném kvádrovém poli paroží, vše zlaté. Kolčí přilba se zeleno- zlato-červenou točenicí, zeleno-zlatými a červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou zlaté rohy.

Výklad znaku:
U další ukázky znaku byla vybrána zelená a červená barva, protože patří k oblíbeným barvám nositele znaku. Tvoří dvě pole štítu a logicky jsou obsažené v točenici i přikrývadlech přilby. Zelená je přitom symbolem aktivně provozované myslivosti a proto heraldik zvolil jako obecnou figuru paroží v dolním poli štítuklenot rohů na přilbě. Figura obilných klasů zase symbolizuje zemědělský původu rodiny. Červené kvádrované pole evokuje zeď a odkazuje tak na vybudovanou rodinnou stavební firmu.

Osobní občanský znak pana Stanislava Kasla
Stanislav Kasl – osobní znak