JUDr. Miloš Profous

osobní znak

Blason znaku:
Ve zlatém štítě čelně hledící černá psí hlava (německého ovčáka) provázená třemi (2, 1) přivrácenými červenými javorovými listy. Na štítě kolčí přilba se zlato- červenou točenicí a červeno-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou modré miskové váhy na třech zlatých pštrosích perech. Pod štítem červená páska se zlatou podšívkou a heslem ADVOCATIO ET RENOVATIO.

Výklad znaku:
Heraldické tinktury, zlatá čili žlutá a červená, vychází ze znaku a vlajky (bikolóry) hlavního města Prahy, místa bydliště a působiště. Hlavní obecná figura psí hlavy odkazuje na preferovaného německého ovčáka. Průvodní obecné figury tří javorových listů pak zastupují tři dcery i oblíbený javor dlanitolistý. Přilbový klenot vah jasně vyjadřuje advokátskou profesi (v modré barvě taláru) a pštrosí chochol zálibu v historii, cestování i rekonstrukcích nemovitostí. Což vše podtrhuje latinské heslo pod štítem ve významu „přivolání a obnovení“.

JUDr. Miloš Profous – osobní znak