Tomáš Unger

rodinný znak

Blason znaku:
V modro-zlatě děleném štítě, nahoře posetém zlatými hvězdami, dole vyniká modrý kmen stromu s kořeny. Na štítě kolčí přilba se zlato-modrou točenicí a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem je zlatý hrad, tvořený dvěma věžemi, každou s cimbuřím a modrým obdélníkovým oknem, obehnanými hradbou završenou cimbuřím. Pod štítem modrá páska se zlatou podšívkou a heslem PER ASPERA AD ASTRA.

Výklad znaku:
Heraldické tinktury, zlatá čili žlutá a modrá, jsou zvolenými oblíbenými barvami. Stejně tak i obecné neboli všeobecně známé figury hvězd a kořenů. Symbolizují zájem o vesmír a poznání, jak budoucnosti, tak i minulosti. Posetí pole štítu v heraldice znamená, že pravidelně se opakující figury „zanikají“ v okrajích a tím evokují nekonečnost. Tak jako i kmen „mizející“ na dělící linii polí štítu. Přilbový klenot hradu vychází z historického městského znaku Švihova a odkazuje na zdejší původ i známý hrad. Dekorativní průduch přilby v podobě tzv. zavináče připomíná profesi IT. Vše pak zdůrazňuje a podtrhuje známé latinské heslo pod štítem v překladu „přes překážky ke hvězdám“.

 

Tomáš Unger – rodinný znak