O Heraldickém registru

Alerion. Svůj znak může mít každý, občan i rodina. Vytvořte svůj odkaz budoucím generacím i novou rodovou tradici.

V ČR dosud není vytváření a užívání tzv. občanských osobních heraldických znaků právně ošetřeno, tak, jako je tomu například ve Velké Británii nebo i na Slovensku. Rovněž nemá ani takovou tradici, jako třeba v republikánském Švýcarsku, ale vychází z historicky obecně platných heraldických zásad a zvyklostí, běžných od doby raného novověku. V ČR rovněž není možná oficiální registrace (garance ze zákona příslušnou státní institucí či pověřenou centrální autoritou) jiných heraldických symbolů, znaků, než komunálních (měst, městysů a obcí). Zde by museli naši občané, respektive zákonodárci, požadovat příslušnou legislativní změnu, minimálně převzetím obdobného modelu, který se osvědčil na Slovensku, kde je garantem Ministerstvo vnitra, odbor registrů a experti archivní správy, a je uznáván i Britskými heraldickými autoritami. Proto jsme se rozhodli realizovat náš projekt – heraldickyregistr.cz, jehož prostřednictvím chceme vlastníkům osobních občanských znaků umožnit registraci osobního znaku a jeho následnou digitální prezentaci.

Jaký je rozdíl mezi erbem a znakem?
Občanskou heraldiku nelze ztotožňovat s historickou šlechtickou rodovou heraldikou, a proto též důsledně užíváme označení „osobní občanský znak“ místo „šlechtický rodový erb“. U nás šlechtické výsady „zakázal“ T. G. Masaryk při zrodu první republiky, stejně jako bylo zákonem zrušeno titulování a oslovování hrabě, kníže apod. Slovo erb pochází z německého „erben“ neboli dědit.

A z čeho je osobní občanský znak tvořen?
V ČR dbáme především na heraldickou správnost dané symboliky. Základem každého heraldického znaku je vždy štít, který může být používán i samostatně. Této možnosti využívají zejména ženy, které zbroj běžně nenosily. Úplný znak, ale tvoří štít, přilba s točenicí, přikrývadly a klenotem. Pro občany platí striktní zásada užívat pouze tzv. kolčí přilbu, původem z 15. století, s točenicí (nikdy ne s korunou šlechtických turnajských přileb). Štít znaku rozhodně nesmí být složitý, čili např. čtvrcený. Preferuje se jednoduchost a výraznost celé kompozice znaku.

Prvním krokem k získání zcela nového osobního (rodinného) znaku je vyplnění dotazníku, ten si můžete stáhnout zde: Poskytnutí informací k vyhotovení osobního znaku 2021. Poté probíhá konzultace s naším obchodním zástupcem i heraldikem.

Co vše bývá ve znaku vyobrazeno?
Dle požadavků a charakteristiky uživatele osobního občanského znaku je zvoleno příslušné štítové znamení (figura či figury). Vhodný symbol není jednoduché vymyslet a navrhnout. Měl by splňovat přísná heraldická pravidla, osobní a historický kontext, rodinnou tradici, profesi, hodnoty, osobní představy a přání nositele. Při výrobě znaků jsou tyto atributy důležité a jejich zpracování do vizuální podoby by mělo být přeneseno do jednoduché heraldické symbolické formy. Znamení užitá ve štítě jsou vyobrazeny v daných heraldických tinkturách. Těch je šest, dva kovy, zlato a stříbro (zobrazované běžně žlutou a bílou či šedou) a čtyři barvy (červená, modrá, zelená, černá), výjimečně i tzv. přirozené barvy (jako je např. hnědá barva kmene stromu, nebo tělová). Platí základní pravidlo, že kov se klade na barvu a barva na kov.
Zbarvení kolčí přilby je dáno přirozenou šedomodrou ocelovou barvou se zlatým lemováním, nýtováním a červeným vyložením. Látková přikrývadla nesou tinktury štítu tak, že barva jsou nahoře a kov vždy jako podšívka. Tinktury přikrývadel mohou být stejné vpravo i vlevo, nebo různě kombinované. Pro točenici platí, že obsahuje střídavě kov a barvu štítu. Můžeme se držet britské zásady, že v prvním viditelném závitu točenice je kov, ale není to u nás podmínkou. Klenotem na točenici často bývá opakující se identické výrazné znamení ze štítu, nebo jiná vybraná obecná figura. Případně některý z nejstarších a nejčastějších typů klenotů např. křídla, rohy, pštrosí či paví pera, opět v příslušných štítových tinkturách, který může být navíc doplněný zvolenou figurou.

Napsali o nás:

Návrh osobního znaku, článek ForMen
Návrh osobního znaku, článek ForMen

Přečtěte si článek nejen o vyhotovení osobního znaku očima pana Krčmáře, redaktora lifestylového časopisu ForMen, který vyšel v jeho lednovém vydání na str. 32 – 35. Článek online i přímo zde.

Co vám projekt Heraldický registr přinese a v čem bude prospěšný?

  • Vysvětlí moderní, pěknou a poutavou formou podobu a význam vašeho jedinečného symbolu a upozorní na historii vaší rodiny a na vaši osobnost.
  • Podpoří vaši korektnost, důvěryhodnost v případě využití znaku v rámci vašeho zaměstnání.
  • Přispěje k propagaci a známosti vaší osobnosti v regionu i v rámci České republiky.
  • Díky vlastní webové stránce, na které bude uveřejněn váš osobní občanský znak, můžete komunikovat prostřednictvím aktivního prvku digitální komunikace.
  • Upoutá pozornost vašich známých, obchodních partnerů, spolupracovníků.
  • Vytvoříte odkaz pro vaše nástupce. Zde je digitální podoba znaku nezbytná a braná jako samozřejmost.

Ceny služeb Heraldického registru ČR:

Zaregistrování a publikace osobního občanského heraldického znaku v Heraldickém registru ČR: 3 500,- Kč (vč. DPH 21 %) / 140 EUR / 150 USD
Součástí registrace znaku v Heraldickém registru ČR je publikace jeho výkladu a blasonu (oficiálního heraldického popisu znaku).

Potvrzení registrace osobního občanského heraldického znaku v Heraldickém registru ČR: 2 000,- Kč (vč. DPH 21 %) / 80 EUR / 85 USD
Na ručním papíře vytištěné potvrzení o registraci s plnobarevně vyobrazeným znakem, jménem nositele, spolu s vodoznakem a podpisem herolda, v ručně vyhotovených deskách provázených českou trikolorovou šňůrou.

Pro zaregistrování se do Heraldického registru nás, prosím, kontaktujte se svým požadavkem prostřednictvím tohoto e-mailu: info@alerion.cz

Obchodní podmínky společnosti ALERION s.r.o. pro zakázkovou výrobu a prodej ke stažení zde.