Jiří Štroner

osobní znak

Blason znaku:
V modrém štítě stříbrný sv. Jiří se zlatou kruhovou svatozáří i přilbou s červeným hřebenem, zlatým pancířem a červeným vlajícím pláštěm, sedící v černých botách na stříbrném vzpínajícím se koni s černým postrojem a červenou sedlovou pokrývkou, nese na levici stříbrný oválný štít s červeným heroldským křížem a drží v pozdvižené pravici černou žerď se stříbrným praporem-plamenem s červeným heroldským křížem, dole vetknutou v tlamě zlatého draka pod koněm. Na štítě kolčí přilba se stříbrno-červenou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrná otevřená kniha se zlatými deskami a dvěma červenými liliemi, po jedné na každé stránce. Pod štítem červená páska se stříbrnou podšívkou a heslem ROZUMEM KU PROSPĚCHU.

Výklad znaku:
Heraldické tinktury především stříbrná čili bílá a červená jsou preferovanými barvami, ale zároveň starobylou českou královskou i zemskou bikolórou a také tvoří světově známou svatojiřskou vlajku. Figura sv. Jiří na koni, bojujícího pod znamením křesťanského tzv. svatojiřského křížedrakem (tj. ďáblem a veškerým zlem), představuje osobního patrona a snahu o nejvyšší životní ideály. Štít znaku je proto tzv. mluvícím znamením, symbolickým vyjádřením osobního jména Jiří, ve smyslu latinské sentence „nomen omen“ čili „jméno znamení“. Přilbový klenot knihy pak odkazuje na rodinnou tradici knihkupců a dvě lilie symbolizují počet dcer. Heslo pod štítem je životním mottem.

Jiří Štroner – osobní znak