Jaroslav Jackmann

osobní znak

Blason znaku:
Ve stříbrném štítě červený tlapatý heroldský kříž se zlatým vztyčeným mečem provázený mezi rameny čtyřmi černými dělovými koulemi. Na štítě kolčí přilba se stříbrno-červenou točenicí a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je polovina černého orla se zlatými svatozářemi a červenými jazyky i zobáky. Pod štítem stříbrná páska s červenou podšívkou a černým heslem FIDE ET HONORE.

Výklad znaku:
Heraldické tinktury stříbrná čili bílá, červená a černá jsou oblíbenými rodinnými barvami a odkazují na historické znaky českých i německých (pruských) zemí s ohledem na původ předků a příjmení i složitý historický vývoj střední Evropy. Tomu též odpovídá přilbový klenot poloviny orla ze znaku Svaté říše římské (národa německého) coby univerzalistický symbol pro mnoho zemí a národů staré křesťanské Evropy, což zdůrazňuje i zvolené latinské heslo pod štítem ve významu „věrnost a čest“. Heroldská (tj. geometrická) figura tzv. tlapatého kříže, zvaného německy též železný či dělový, tyto skutečnosti podtrhuje (jde o rodinou vybraný symbol) a v kombinaci s obecnou tj. všeobecně známou figurou meče zdůrazňuje službu v ozbrojených složkách státu. Obecné figury dělových koulí ve spojení s křížem pak jasně připomínají obdržené stavovské vyznamenání České a Slovenské obce dělostřelecké (kříž rytíře dělostřelectva).

Jaroslav Jackmann – osobní znak