Služební občanský heraldický znak Mgr. Tomáše Pokorného

Blason znaku:
Dělený šít, nahoře červeno-stříbrně polcený se dvěma přivrácenými aleriony opačných tinktur, dole zlato-modře polcený kůlem opačných tinktur. Na štítě kolčí přilba se stříbrno-červeno-stříbrno-modro-zlato-modrou točenicí, červeno-stříbrnými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě křídla, přední červené a zadní stříbrné. Pod štítem červená páska se zlatým heslem IN NOMINE AETERNITATIS LABORANT.

Výklad znaku:
Použité tinktury stříbrná, červená, modrá a zlatá
jsou jednak státními barvami České republiky (viz bílo-červeno-modrá trikolóra a zlaté/žluté lipové ratolesti), ale též odkazují na hlavní tinktury znaků našich zemí (Čech, Moravy a Slezska) a měst – Brna i Bystřice nad Pernštejnem, kde firma Alerion vznikla, sídlí a působí a odkud pochází a kde žije její jednatel. Obecné figury dvou alerionů (tj. orlic bez zobáku, jazyka a pařátů) odkazují na jméno a „znak“ firmy Alerion i mytologii, že na světě žije vždy jen jeden pár alerionů ohnivé barvy s křídly ostrými jako břitva. Tím, že figura alerionu vychází z heraldické figury orlice, odkazuje též na známou plamennou (přemyslovskou či svatováclavskou) orlici, moravskou šachovanou orlici, ale rovněž i původní pečetní orlici (od roku 1580 pak polovinu orla) ve znaku města Bystřice nad Pernštejnem odkud uživatel znaku pochází. Vnitřní kompozice štítu znaku finesou (rozvržením jednotlivých tinktur a použitím tzv. heroldské figury polceného kůlu) tvarově připomíná dva přivrácené čtvercové prapory, s aleriony opačných tinktur, červený na modré žerdi a stříbrný (bílý) na zlaté (žluté) žerdi. Jde o cílenou narážku na hlavní činnost firmy Alerion, kterou je výroba vlajek a praporů.

Logo společnosti Alerion
Logo společnosti Alerion

Ostatně i firemní logo je v podobě magentové obdélníkové vlajky (praporu s částí žerdi) a bílým názvem firmy. Takto obrysově (tinkturami vymezený) pomyslný „bílý prapor“ na „žluté (dřevěné) žerdi“ pak evokuje tvar litery P a tedy monogramu příjmení nositele znaku. Latinské heslo na stuze, ve významu „pracují ve jménu věčnosti“, jasně vyjadřuje vyšší cíle a hodnoty Alerionu. Štít je možné používat i samostatně (bez přilby s klenotem), nebo jej převést (tzv. „rozpustit“) do (čtvercového nebo obdélníkového) listu vlajky. Úplný znak pak vyšívat na (svislou) „korouhev“ atd. apod.

Služební občanský heraldický znak Mgr. Tomáše Pokorného
Služební občanský heraldický znak Mgr. Tomáše Pokorného 
Vyšívaný služební občanský heraldický znak Mgr. Tomáše Pokorného
Vyšívaný služební občanský heraldický znak Mgr. Tomáše Pokorného