Mgr. Tomáš Pokorný

služební znak

Blason znaku:
Dělený šít, nahoře červeno-stříbrně polcený se dvěma přivrácenými aleriony opačných tinktur, dole zlato-modře polcený kůlem opačných tinktur. Na štítě kolčí přilba se stříbrno-červeno-stříbrno-modro-zlato-modrou točenicí, červeno-stříbrnými a modro-zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě křídla, přední červené a zadní stříbrné. Pod štítem červená páska se zlatým heslem IN NOMINE AETERNITATIS LABORANT.

Výklad znaku:
Použité tinktury stříbrná, červená, modrá a zlatá
jsou jednak státními barvami České republiky (viz bílo-červeno-modrá trikolóra a zlaté/žluté lipové ratolesti), ale též odkazují na hlavní tinktury znaků našich zemí (Čech, Moravy a Slezska) a měst – Brna i Bystřice nad Pernštejnem, kde firma Alerion vznikla, sídlí a působí a odkud pochází a kde žije její jednatel. Obecné figury dvou alerionů (tj. orlic bez zobáku, jazyka a pařátů) odkazují na jméno a „znak“ firmy Alerion i mytologii, že na světě žije vždy jen jeden pár alerionů ohnivé barvy s křídly ostrými jako břitva. Tím, že figura alerionu vychází z heraldické figury orlice, odkazuje též na známou plamennou (přemyslovskou či svatováclavskou) orlici, moravskou šachovanou orlici, ale rovněž i původní pečetní orlici (od roku 1580 pak polovinu orla) ve znaku města Bystřice nad Pernštejnem odkud uživatel znaku pochází. Vnitřní kompozice štítu znaku finesou (rozvržením jednotlivých tinktur a použitím tzv. heroldské figury polceného kůlu) tvarově připomíná dva přivrácené čtvercové prapory, s aleriony opačných tinktur, červený na modré žerdi a stříbrný (bílý) na zlaté (žluté) žerdi. Jde o cílenou narážku na hlavní činnost firmy Alerion, kterou je výroba vlajek a praporů.

Logo společnosti Alerion
Logo společnosti Alerion

Ostatně i firemní logo je v podobě magentové obdélníkové vlajky (praporu s částí žerdi) a bílým názvem firmy. Takto obrysově (tinkturami vymezený) pomyslný „bílý prapor“ na „žluté (dřevěné) žerdi“ pak evokuje tvar litery P a tedy monogramu příjmení nositele znaku. Latinské heslo na stuze, ve významu „pracují ve jménu věčnosti“, jasně vyjadřuje vyšší cíle a hodnoty Alerionu. Štít je možné používat i samostatně (bez přilby s klenotem), nebo jej převést (tzv. „rozpustit“) do (čtvercového nebo obdélníkového) listu vlajky. Úplný znak pak vyšívat na (svislou) „korouhev“ atd. apod.

Služební občanský heraldický znak Mgr. Tomáše Pokorného
Mgr. Tomáš Pokorný – služební znak 
Vyšívaný služební občanský heraldický znak Mgr. Tomáše Pokorného
Vyšívaný služební občanský heraldický znak Mgr. Tomáše Pokorného