Edita Kubíčková

osobní znak

Blason osobního znaku:
Ve stříbrném štítě červená hlava a krokev se zlatou růží. Na horním okraji štítu modrá stuha s uzlem a mašlí. Pod štítem modrá páska s červenou podšívkou a stříbrným heslem VERITAS OMNIA VINCIT.

Výklad znaku:
Heroldské
(tj. geometrické) figury tzv. hlavy (tj. horní části šítu) a krokve společně připomínají monogram „K“, rodné příjmení Kubíčková. Obecná (tj. všeobecně známá) figura heraldické růže v krokvi odkazuje na známý rostlinný národní odznak (badge) Anglie, neboť jméno Edita (Edith) je staroanglického původu. Tinktury zlatá (tj. žlutá) a červená jsou opět inspirovány znakem Anglie (tří zlatých leopardů v červeném štítě), ale zároveň patří k oblíbeným barvám nositelky znaku (především zlatá), neboť jsou, tak jako i růže, určitým ženským elementem. Zároveň znak nese i naše státní barvy (bílou a červenou i modrou dle tinktur znaků Čech a Moravy). S čímž koresponduje také latinské heslo ve významu „Pravda nade vším vítězí“ (viz naše státní heslo „Pravda vítězí“), které je oblíbeným životním mottem biblického a historického (národního) významu.

Znak Kate Middleton.

Modrá mašle na štítě je heraldickým atributem svobodné slečny, viz též mariánská modrá barva coby součást svatebních šatů nevěsty, neboť u dámského znaku není nutné či zcela vhodné použití přilby, určující primárně mužské (rodové) znaky, protože ženy plátovou zbroj nenosily a používaly většinou jenom samotného štítu znaku. V západní Evropě i specifického tzv. routového neboli kosočtvercového, případně oválného tvaru, viz například slečna Kate Middleton před svým sňatkem.

Edita Kubíčková – osobní znak