Olena Ivashchuk

Osobní znak

Blason znaku:
V zeleném štítě kosmo zlatý štětec se stříbrnou zděří, šikmo podložený stříbrnou tužkou se zlatým ořezem, obojí vztyčené. Na štítě kolčí přilba se stříbrno-zeleno-zlato-zeleno-stříbrno-zelenou točenicí, zeleno-stříbrnými a zeleno-zlatými přikrývadly. Klenotem je vrba jíva přirozené barvy.

Výklad znaku:
Vrba jíva (cyrilicí „ива“), coby přilbový klenot, odkazuje na rodné příjmení, jako tzv. heraldické mluvící znamení (tj. název vyjádřený stejnojmenným či stejně znějícím symbolem, ve smyslu známého latinského rčení „nomen omen“ čili „jméno znamení“). Kolčí přilba, kterou dříve ženy na štítech svých znaků příliš nepoužívaly (neboť nenosily jezdeckou zbroj, jako jejich otcové a manželé), zde záměrně symbolizuje celoživotní boj i původ z válkou sužované Ukrajiny (viz též její průduchy ve tvaru pravoslavného kříže). Tomu odpovídají i zvolené heraldické tinktury, zelená barva (naděje) v kombinaci se zlatým a stříbrným kovem. Přičemž štítové obecné (neboli všeobecně známé) figury zkříženého štětce a tužky jasně vyjadřují výtvarnou (malířskou a grafickou) profesi.

Osobní heraldický znak Oleny Ivashchuk